Door de COVID-19 pandemie konden de partners van het Erasmus+ project “All Inclusive School” elkaar niet ontmoeten in Kassel, Niestetal, zoals oorspronkelijk gepland. De transnationale bijeenkomst vond plaats op 12.11.2020-13.11.2020 via een Skype-bijeenkomst.

De projectpartners kwamen bijeen om het werk aan de intellectuele output van de All-Inclusive School voort te zetten: Irecoop Emilia-Romagna, Archilabò, het Staatsinstituut voor Techniek “Ignazio Calvi” (Italië), het Colegio Huerta Santa Ana (Spanje), de Landkreis Kassel (Duitsland), het County Centre of Resources and EducationalAssistence en de Vaslui County School Inspectorate (Roemenië) en de University College Leuven UCLL (België).

Na een korte verwelkoming hebben de partners zich op de hoogte gesteld van de huidige situatie van Covid-19 in hun respectieve landen. Een overzicht van de vergaderagenda en de huidige stand van zaken van het project werd gepresenteerd door de projectcoördinator Irecoop Emilia-Romagna. De bijeenkomst werd voortgezet met een presentatie over IO3 All-In Social Book Creator (SBC), een gratis app voor het maken en aanpassen van inclusieve en toegankelijke “Social Booksdoor de output coördinator Archilabò.

Archilabò presenteerde de functionaliteit van de coöperatieve pers homepage. Daarna werden de partners in 2 groepen verdeeld voor een kleine workshop om de samenwerkingsfuncties van de SBC-editor te testen. Na de testfase werd geconcludeerd dat sommige functies van de App bepaalde aanpassingen nodig hebben, terwijl andere perfect functioneel zijn. Een eindevaluatievragenlijst werd gedeeld met de partners om hun feedback te geven over bepaalde elementen van de App. De partners stemden in met het leveren van vertalingen aan de respectievelijke consortiumtalen van de App.

IO2, De updates van de All-In Teacher Kit werden door de partners besproken. De kit is een praktijkgericht handboek voor het gebruik van gemeenschappelijke en inclusieve didactiek en onderwijsstrategieën. De partners bespraken de moeilijkheden die zij hebben ondervonden bij het initiëren van de pilot naar deze output als gevolg van Covid 19. Ideeën en tijdlijnen voor het loodsen werden onder de partners gedeeld. Irecoop en in overeenstemming met alle partners kwamen zij overeen een Webinar voor te bereiden dat de disseminatie van de twee outputs zal vergemakkelijken.

Met betrekking tot de voorbereiding van de Multiplier Events per land: Irecoop presenteerde aan elke partner een ontwerpscenario over de meest haalbare en kosteneffectieve manieren om het ME te organiseren door online en in aanwezigheidsdeelname te combineren. Elke partner zal zijn of haar feedback geven wanneer hij of zij zijn of haar evenementen plant.

De laatste TPM die in Italië zou plaatsvinden werd besproken, de partners waren het erover eens dat als de situatie beter wordt en reizen kan toegestaan, het prettig zou zijn om de vergadering in aanwezigheid te hebben. Zo niet, dan vindt de bijeenkomst online plaats. Tot slot werd het budget uitvoerig toegelicht door de projectcoördinator.