Voor elk einde is er een nieuw begin…..
(Antoine van Saint-Exupéry)

Op 31 maart 2021 vond de laatste transnationale partnersbijeenkomst van het Erasmus+ project All-inclusive School plaats.

De gebeurtenis vond plaats op de einddatum van een “reis” die 2,5 jaar duurde, ten voordele van de deelname van alle betrokken partners: de coördinator Irecoop Emilia-Romagna, Archilabò, Istituto “Ignazio Calvi” (Italië), Colegio Huerta Santa Ana (Spanje), Landkreis Kassel (Duitsland), County Centre of Resources and Educational Assistence e Vaslui County School Inspectorate (Roemenië), University College Leuven-Limburg of Leuven (België).

Na de eerste begroetingen en updates over de gezondheidssituatie in elk land en de impact ervan op scholen, begonnen de partners de bijeenkomst door de resultaten van de pilotactiviteiten te delen met de stakeholder-scholen van twee van de drie projectoutputs:

  1. ALL-IN TEACHER KIT (https://allinclusiveschool.eu/it/all-in-teacher-kit-it): een praktische gids gericht aan leraren en docenten voor de toepassing van inclusieve onderwijsstrategieën en praktische activiteiten.

Zelfs als de huidige situatie de planning van deze activiteit complexer heeft gemaakt, zijn de partners erin geslaagd om de ‘pilots’ tussen december 2020 en maart 2021 uit te voeren om de toepasbaarheid, effectiviteit en inclusiviteit van de twee outputs te testen en om een groot aantal scholen, docenten en studenten (SEN en niet) te bereiken.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de gegevens:

De partners, onder leiding van Irecoop Emilia-Romagna en Archilabò (coördinatoren van respectievelijk output 2 en 3), deelden de feedback van docenten en studenten die betrokken waren bij de pilootactiviteiten in alle landen, die – vooral voor de Social Books Creator – de basis zullen vormen om aan de app te blijven werken en deze steeds bruikbaarder te maken.

Vervolgens richtte het partnerschap zich op de verspreiding van de materialen die door het project werden geproduceerd: het is de bedoeling om door te gaan met werken zodat de bereikte resultaten en de gecreëerde instrumenten kunnen blijven worden gedeeld en verspreid, waardoor zoveel mogelijk docenten worden bereikt. Bovendien zijn er nieuwe ideeën en verspreidingsstrategieën ontstaan om het projectmateriaal te blijven verbeteren.

Eindelijk, na de laatste technische updates, is het tijd om afscheid te nemen.

Alle partners deelden een zeer positieve evaluatie van het project, zowel in termen van processen als resultaten. Dit zijn de sleutelwoorden die naar voren zijn gekomen met betrekking tot het beheer van de activiteiten, de relaties tussen partners en de projectdoelstellingen.

Eén van de partners onderstreepte de waarde van de Europese dimensie van deze ervaring en van de samenwerking die tussen partners tot stand is gebracht: een dimensie die moet worden gehandhaafd en gewaarborgd, met name in projecten zoals All-Inclusive School, gericht op het ondersteunen van zo’n belangrijk beroep als dat van de leraar, die – om de Spaanse collega te parafraseren – zich nooit als een eiland zou mogen voelen.

Tenslotte, in een sfeer tussen tevredenheid en verdriet, namen de partners afscheid van een reis die zijn bestemming bereikt heeft. Er werd beloofd om deze mijlpaal te beschouwen als een deel van een route die doorgaat en met de wens om elkaar snel weer te ontmoeten om nieuwe paden en samenwerkingen te starten!

All-Inclusive School is een project (KA2 Strategic Partnership), medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.