HET MATERIAAL

All-In Identikit

 

WAT IS het?

ALL-IN IDENTIKIT  is een onderzoeksanalyse voor de ontwikkeling van de vaardigheden en praktijken, gedefinieerd in het “Profile of Inclusive Teacher” (EASNIE 2012), met focus op digitale vaardigheden en innovatieve methodologieën.
Onze vergelijkende analyse wordt uitgevoerd in de EU-landen die bij het project betrokken zijn (Italië, Spanje, Duitsland, België, Roemenië) voor de ontwikkeling van de European Inclusive Teacher’s Identikit door het in kaart brengen van:

  • Competenties
  • Werkwijzen en innovatieve methodieken
  • Digitale vaardigheden

ALL-IN IDENTIKIT is een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Leuven-Limburg, in samenwerking met alle partners van de All-Inclusive School. De datagegevens zijn verstrekt door de leerkrachten van ons netwerk van scholen die bij het project betrokken zijn.

Wie kan profiteren van ALL-IN IDENTIKIT?

Leerkrachten, trainers, opvoeders, docenten en alle professionelen die leerlingen met licht cognitieve beperkingen ondersteunen of hebben in de middelbare school en die ernaar streven een Europese inclusieve leraar te worden!

DOELEN

01.

Documenteren van specifieke digitale vaardigheden die zijn opgenomen in de lerarenopleidingen en in kernprogramma’s die leraren in staat stellen zich aan te passen aan de technologische behoeften van een inclusieve leeromgeving

02.

Het analyseren van onderwijstrategieën, pedagogische richtlijnen en innovatieve lesmethoden om integratie op scholen te bevorderen, met bijzondere aandacht voor samenwerkingsbenaderingen en technologische ondersteuning voor de inclusie van leerlingen met licht cognitieve beperkingen

PROBEER HET NU

All-in Identikit wordt vrijgegeven onder een Creative Commons-licentie. Dit betekent dat het gratis te gebruiken, te delen en te downloaden is.

Hier kunt u het integrale rapport van O1 in het Engels vinden. De gedetailleerde samenvatting van ALL-IN IDENTIKIT is beschikbaar in zes Europese talen, probeer het nu!

Het project All-Inclusive School werd goedgekeurd in de zomer van 2018 en officieel gestart in oktober 2018: alle projectpartners onderzoeken en werken momenteel aan onze materialen en zullen deze de komende twee jaar ontwikkelen. Dus, een beetje geduld: eind december 2020 zijn al onze materialen klaar om te gebruiken en te delen! Je vindt ze allemaal hier geüpload op onze website, die ons officiële communicatiekanaal is. 

Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie (KA2 – Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie).

ALL-IN IDENTIKIT is voorbereidend materiaal voor het gebruik van ALL-IN TEACHER KIT en ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR.

Wil je meer weten over de andere materialen?

Lees hier alles wat u moet weten.