info over

Wat is All-Inclusive School?

All-inclusive school is een ERASMUS+ project gecreëerd door een internationaal samenwerkingsverband van organisaties en scholen die gespecialiseerd zijn in sociale inclusie, digitale vaardigheden en samenwerking.

ONZE DOEL

Het reden achter All-Inclusive School

Op dit moment bestaan er relevante verschillen tussen de schoolsystemen van de partnerlanden (Italië, Roemenië, Spanje, Duitsland, België), met name wat betreft de ondersteuning van leerlingen met een beperking.

We analyseerden hoe het niveau van inclusie afhangt van verschillende aspecten, zoals: de aanwezigheid van speciale scholen, de publiek-private relatie tussen scholen en coöperaties die educatieve diensten aanbieden, en de aanwezigheid van leerkrachten opgeleid voor leerlingen met speciale behoeften, opvoeders / mentoren of andere professionelen.

Om een antwoord te geven op het vaak ontbreken van instrumenten en tools richt ALL-INCLUSIVE SCHOOL zich op:

 

  • versterking van de methodologische en digitale vaardigheden van leerkrachten en opvoeders om de inclusie van studenten met een licht verstandelijke beperking (DSM-5) tussen 12 en 19 jaar oud te bevorderen

  • het creëren van innovatieve en technologische hulpmiddelen die door leraren / opvoeders kunnen worden gebruikt om diversiteit te beheren

  • bevorder inclusie van leerlingen met beperkingen in de klas
Project outputs

Het project is gericht op het ontwikkelen van een pakket didactische hulpmiddelen bedoeld om leraren en opvoeders te helpen werken met studenten met milde cognitieve beperkingen:

ALL-IN
IDENTIKIT

ALL-IN
TEACHER KIT

ALL-IN
SOCIAL BOOKS CREATOR

INSTRUCTIES

Hoe de All-Inclusive School Kit te gebruiken

We adviseren u de ALL-INCLUSIVE SCHOOL KIT materialen als volgt te gebruiken:

Lees ALL-IN IDENTIKIT

teneinde de context van onze onderzoeksanalyse te begrijpen en de vaardigheden vereist voor de inclusieve leraar te vergroten

Probeer het ALL-IN TEACHER KIT

uit om te begrijpen en tips te krijgen over bruikbare didactische methodes en strategieën om inclusie in de klas te bevorderen

Gebruik  ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR

om uw eigen digitale, toegankelijke en inclusieve inhoud te maken!

Alle materialen zijn gratis te gebruiken, te delen en te downloaden en zijn beschikbaar in zes Europese talen (Engels, Italiaans, Duits, Spaans, Roemeens, Nederlands)

v

TARGET

Aan wie zijn onze materialen gericht?

Leerkrachten

Coachen

Opvoeders

Tutors

In het kort: alle professionelen die in de klas leerlingen met een licht cognitieve beperking hebben op de middelbare school en een Europese inclusieve leraar willen worden!

Bovendien zal het All-Inclusive School-materiaal indirect voordeel opleveren:

Alle leerlingen in het middelbaar onderwijs met een licht cognitieve beperkingen (leeftijd van 12-19 jaar volgens de verschillende schoolsystemen)

Leerlingen met aangepaste onderwijsbehoeften

alle leerlingen in deze klassen

 Het project All-Inclusive School werd goedgekeurd in de zomer van 2018 en officieel gestart in oktober 2018: alle projectpartners onderzoeken en werken momenteel aan onze materialen en zullen deze de komende twee jaar ontwikkelen. Dus, een beetje geduld: eind december 2020 zijn al onze materialen klaar om te gebruiken en te delen! Je vindt ze allemaal hier geüpload op onze website, die ons officiële communicatiekanaal is.

Het project wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie (KA2 – Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie).

HET PARTNEERSCHAP

5 EU landen, 8 partners

All-Inclusive School is een project gecoördineerd door Irecoop Emilia-Romagna in samenwerking met zeven Europese organisaties en schoolinstellingen die gespecialiseerd zijn in sociale inclusie en digitale vaardigheden:

HET NETWERK

58 betrokken stakeholders

All-Inclusive School wordt ondersteund door een breed Europees netwerk van belanghebbenden. Stakeholders helpen bij het uittesten van materialen en geven nuttige feedback voor het verbeteren van de algehele kwaliteit van de projecttools, bovendien spelen ze een sleutelrol bij het verspreiden van ons project!