Din cazua pandemiei de CORONA VIRUS, partenerii proiectului Erasmus +, „All Inclusive School” nu s-au putut întâlni în Kassel, Niestetal – Germania, așa cum fusese plănuit inițial. Întâlnirea transnațională de proiect a avut loc pe Skype, în perioada 12.11.2020 – 13.11.2020.

Partenerii participanți la întâlnire, și anume – Irecoop Emilia-Romagna (Bologna, Italia) –  în calitate de coordonator de proiect, Archilabo (furnizor de servicii IT din Italia), State Technical College Ignanzio Calvi (Italia),Liceul Huerta Santa Ana (Spania), Districtul Kassel (Germania), Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (România), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui (România) și Universitatea din Leuven (Belgia) – s-au reunit pentru a lucra la produsele intelectuale ale proiectului care vor îmbunătăți practica în domeniul educației incluzive la nivel european.

La începutul întâlnirii participanții au discutat aspecte legate de situația pandemică. După o prezentare generală a stadiului actual al proiectului, echipa a început să lucreze la instrumentele suport educațional pe tema incluziunii, dedicate profesorilor, psihopedagogilor și elevilor.

Primul punct al întâlnirii a vizat testarea ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR, care este o aplicație gratuită de creare și modificare a „Social Books” (platformă de lucru în domeniul educației). Aplicația este realizată de Archilabò (Italia) și are la bază celelalte două rezultate intelectuale ale proiectului. Aplicația reprezintă o metodă simplă și ușor accesibilă de îmbunătățire a coeziunii clasei și a grupului de învățare, fără a nega diferențele de opinie.

ALL IN TEACHER KIT a fost un alt subiect de dezbatere pentru partenerii de proiect.  ALL IN TEACHER KIT este un ghid practic, care poate fi folosit în practica pedagogică incluzivă și în strategiile de predare. Conținutul acestui ghid pune accentul pe instrumente concrete care susțin incluziunea școlară. Echipa de proiect a convenit ca testarea ALL IN TEACHER KIT să se facă începând cu luna noiembrie 2020.

Irecoop a prezentat câteva strategii / acțiuni de organizare a activității de testare a ghidului pentru fiecare țară, având în vedere restricțiile impuse de contextul pandemiei de CORONA VIRUS, care face ca obținerea de feedback, din partea elevilor și a profesorilor, cu privire la rezultate, să se facă cu dificultate.

În încheiere, Irecoop a făcut o planificare a următoarelor activități de proiect, mai exact, la evenimentele de promovare a rezultatelor proiectului în fiecare țară parteneră și la organizarea ultimei întâlniri transnaționale.

Toți partenerii au fost de acord că întâlnirea a reprezentat o oportunitate importantă pentru a discuta și pentru a stabili modalitatea optimă de colaborare în cadrul proiectului,  precum și următorii pași de urmat.

„ALL INCLUSIVE SCHOOL  este un proiect de parteneriat educațional strategic, finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene.