Introducere

Profesorii din Europa intervin activ în organizarea învățării la ore pentru a promova incluziunea socială și pentru a permite accesul tuturor elevilor la o învățare eficientă.

All-In Teacher Kit a compilat 18 metode diferite pentru organizarea predării și învățării în școlile obișnuite

 

Metodele au fost selectate pentru a respecta 6 obiective relevante pentru predarea și învățarea incluzivă:

01.

să dezvolte autonomia și autodeterminarea elevilor;

02.

să utilizeze abordări personalizate ale învățarii;

03.

sa faciliteze abordarea învățarii prin cooperare;

04.

să promoveze situații în care elevii se ajută reciproc;

05.

să implementeze abordări pozitive de gestionare a comportamentului;

06.

să utilizeze metode eficiente de predare incluzivă.

Profesorii din cele cinci țări UE implicate în proiect urmăresc mai multe obiective în practica lor didactică.

O culegere de obiective variate de predare și convingeri ale profesorilor privind  educația incluziva a fost compilata în cercetarea din IO1 „All-In Identikit”. Cele 6 obiective menționate mai sus au fost selectate de autorul acestui kit și de colaboratorii săi. Selecția s-a bazat pe capacitatea de a combina teoria și practica de către profesorii care au aplicat eficient metodele pentru a-și atinge obiectivele de învățare.

All-In Teacher Kit nu oferă descrieri și exemple pentru toate metodele existente. Pe de altă parte, kitul oferă o listă lungă de metode și exemple gata de utilizare a activităților oferite de profesori cu experiență din Italia, Belgia, Spania, Germania și România.

Fiecare metodă include:

l

Descriere

Descriere a metodei în sine;

{

Profesorii spun

citate ale cadrelor didactice selectate în cadrul OI1 „All-In Identikit”  și denumite „Profesorii spun”;

e

Activități

Listă de activități posibile legate de metodă.

Clasificări utilizate în kit:

Vârstă

După fiecare metodă, activitățile aferente sunt listate, în timp ce la sfârșitul secțiunii fiecare activitate este complet descrisă și numerotată (#) de la 1 la 26 în funcție de grupa de vârstă.

Grupa de vârstă pe activitate este o indicație. Toate activitățile pot fi realizate cu elevi cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani (grupa de vârstă definită pentru grupul țintă indirect de elevi pentru acest proiect) cu mici adaptări.

 

Durata

Durata activităților este clasificată după cum urmează:

„Scurt (S)”, pentru activități care se pot desfășura într-o limită de două ore;
„Flexibile (F)” pentru activitățile raportate pentru o perioadă mai lungă de timp, dar sunt ușor adaptabile la un termen de două ore;
„Lung (L)” pentru activități cu un timp de lucru mai lung și fix sau dificil de scurtat fără a modifica activitatea în sine.

 

Domeniu de predare

Subiectele sau domeniile didactice sunt o indicație deschisă. Implementările variate la diferite subiecte sunt la fel de eficiente.

Obiectivul #1: autonomia elevilor și auto-determinarea

În cadrul cercetării orientate din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări UE au fost întrebați:

„Cum sprijiniti dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor dvs.? Folosiți instrumente digitale / tehnologii de asistență pentru a face acest lucru? ”

Răspunsurile colectate arată următoarea situație:

Belgia: majoritatea profesorilor lucrează la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor. Doar puțini profesori (3 din 36) consideră că este dificil să stimuleze autonomia în rândul elevilor lor și consideră că aceasta are legătură cu atitudinea lor.

Italia: aproape toți (55 din 56) dintre profesori lucrează la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor lor; iar majoritatea dintre ei (51 din 56) folosesc instrumente digitale pentru a sprijini acest lucru.

Spania: majoritatea cadrelor didactice lucrează la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării cursanților lor (21 din 22).

Germania: majoritatea profesorilor lucrează la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor. Unii profesori nu folosesc instrumente digitale pentru a ajuta la stimularea acestui lucru la elevii lor.

România: toți profesorii lucrează la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor lor. Potrivit acestora, procesul de predare-învățare, stima de sine și autodeterminarea joacă un rol important în dezvoltarea personală a elevului.

Ce fac profesorii din 5 țări UE:

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 1 dintre toate cele indicate de profesori in IO1 „All-In Identikit”:

1. motivează elevii să fie responsabili de propria lor învățare;
2.conectează materialele cu viața reală;
3.  încurajează abilitățile de comunicare;
4. instruiesc abilitățile de rezolvare a problemelor elevilor.

AUTONOMIA ȘI AUTODETERMINAREA ELEVILOR

OBIECTIVUL #1 – METODA #1

Atunci când elevii se simt protagoniști în procesul lor de învățare în loc de receptori pasivi de cunoștințe, ei ar putea fi mai atenți și motivați în activitățile de învățare.

Când elevii contribuie la procesul decizional privind subiectele de învățat și metodele de predare, aceștia își asumă mai multă responsabilitate în procesul lor de învățare.

Acest lucru poate avea ca rezultat elevi motivați.

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
21 Elevi responsabili 16-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

„Dezvolt autonomia și autodeterminarea elevilor prin abilitarea lor: îi las să fie ei înșiși, având posibilitatea de a lua propriile decizii și de a discuta despre procesul educațional prin stabilirea dezbaterilor la clasă”

„Acord mulță atenție motivării elevii, pentru ca aceștia să-și asume responsabilitatea procesului de învățare. Ei trebuie să caute o întrebare la care trebuie să găsească un răspuns. Acest lucru se întâmplă în grupuri în care elevii se antrenează și se susțin reciproc. Aceste grupuri sunt formate  din elevi mai mult sau mai puțin puternici. ”

„Creez condiții de reflecție care să le permită să își dezvolte propria gândire fără niciun angajament formal, dar bazată pe interese …”

„Motivația este un element central…”

Profesorii spun:

CONECTAREA MATERIALELOR CU VIAȚA REALĂ

OBIECTIVUL #1 – METODA #2

Faceți ca munca în clasă să fie cât mai reală, în sensul de a implica situații din viața reală care să reflecte mediile de lucru reale, ajută la creșterea gradului de conștientizare a cursanților.

Oferind cursanților roluri specifice într-un mod practic, dobândesc proprietatea învățării lor, ceea ce duce indirect la o responsabilitate crescută față de învățarea lor, pentru a-și îmbunătăți autodeterminarea și autonomia. Prin urmare, le crește motivația de a învăța. Acest tip de activitate de învățare permite cursanților să devină participanți activi la propriul lor proces educațional într-un mod interesant, în loc să fie receptori pasivi de cunoștințe într-o clasă obișnuită în cadrul unei discipline / discipline specifice.

Această metodă poate fi foarte utilă la subiectele practice, precum și la cele teoretice. În plus, această metodă de predare îmbunătățește abilitățile moi ale cursanților prin activități de lucru în grup, abilități de comunicare, respectarea regulilor și a termenelor etc.

„Încerc pe cât posibil să fac legătura cu viața socială ulterioară, pentru a putea vedea importanța acesteia”

„Consider că este foarte important, printre altele, să dedici eforturi suficiente pentru motivarea intrinsecă a elevilor și că pot fi utile anumite conținuturi de învățare (motivul învățării). Acest lucru le crește motivația și, de asemenea, autonomia. ”

„Încerc să provoc pe fiecare elev să lucreze. Acord multă atenție pentru a-i face să înțeleagă de ce au nevoie de aceste abilități în viața lor viitoare. ”

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
16 Simularea unei afaceri 14-19 Științe sociale Flexibil (F)

 

ÎNCURAJAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE

OBIECTIVUL #1- METODA #3

Profesorii din cele mai sus menționate 5 țări ale UE evidențiază abilitățile de comunicare ca fiind esențiale, ținând cont de schimbările actuale ale secolului 21 în ceea ce privește evoluțiile economice, fluctuațiile structurilor sociale și bogăția culturală provocată de globalizare și imigrație.

Scopul principal al comunicării este de a transfera idei, gânduri și credințe către o altă persoană într-un mod în care comunicarea să conducă la o decizie acceptată reciproc.

Din acest motiv, abilitățile de comunicare sunt elemente de bază care deschid calea pentru ca elevii să devină autonomi, să se simtă încrezători și să fie mai conștienți de ei înșiși și de mediul lor.

„Încurajez abilitățile de comunicare prin negociere.”

Profesorii spun:

Activities

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
1 Negociere oarbă 16-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
2 Povestea măgărușului 16-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
3 Conflictul cifrelor 11-15 Toate disciplinele Scurt (S)

 

FORMAREA ABILITĂȚILOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR IN SITUATII DE CRIZĂ

OBIECTIVUL #1 – METODA #4

Profesorii ajută la dezvoltarea autonomiei și autodeterminării cursanților lor. Deși abilitățile de soluționare a problemelor sunt esențiale pentru succesul în școală și comunitate, precum și pentru promovarea autodeterminării cursanților, rezolvarea problemelor rămâne o zonă curriculară neglijată pentru elevii cu dizabilități.
Conform datelor colectate de la profesori, o modalitate de a îmbunătăți acest lucru este de a crea situații în care elevii sunt obligați să lucreze unul cu celălalt sub presiune. 
Acest lucru se poate realiza prin simularea situațiilor de criză la nivel de mediu și / sau emoțional. Aceste condiții de confuzie sunt create pentru a fi cât mai realiste cu scopul ca elevii să lucreze în colaborare pentru a atinge un anumit rezultat dorit.

„Jocurile de rol îi ajută pe elevi să-și apere părerea, dar și să cedeze la punctul de vedere al altora. Și asta este de mare ajutor atunci când au o problemă în viața reală. ”

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
4 Jocul cărămizilor 11-15 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
10 Tăcerea 14-15 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
17 Rezolvarea problemelor prin joc de rol 14-19

Știinte sociale
Discipline practice

Scurt (S)

 

Obiectivul #2: metode de învățare personalizate

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări din UE au fost întrebați:

„Puteți oferi un exemplu de abordări de învățare personalizate pentru elevi care susțin și ajută la dezvoltarea autonomiei în învățare?”

Răspunsurile colectate arată următoarea situație.

Belgia: aproape toți profesorii din eșantion utilizează abordări de învățare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învățarea cursanților lor. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de instruire diferențiate.

Italia: toți profesorii din eșantion utilizează abordări de învățare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învățarea cursanților lor. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de instruire diferențiate.

Spania: 20 de profesori din 22 au oferit un răspuns la această întrebare. Profesorii au oferit exemple variate despre abordări de învățare personalizate; cele mai multe dintre ele nu pot fi încadrate în strategii de instruire diferențiate, chiar dacă unele pot fi asimilate uneia dintre cele trei categorii de instrucțiuni diferențiate. Cu alte cuvinte, la conținut, proces și produs.

Germania: aproape toți profesorii din eșantion utilizează abordări de învățare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învățarea cursanților lor. 5 profesori nu au oferit un răspuns la această întrebare. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de instruire diferențiate.

România: toți profesorii din eșantion utilizează abordări de învățare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învățarea cursanților lor. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de instruire diferențiate.

Ce fac profesorii din 5 țări UE:

Profesorii care folosesc metode diferențiate își adaptează abordarea didactică pentru a se potrivi stilurilor de învățare ale elevilor lor. Toți elevii au același obiectiv de învățare, dar abordarea predării diferă în funcție de modul în care elevii preferă să învețe. În loc să folosească o abordare uniformă, un profesor folosește o varietate de metode pentru a preda.

Există trei domenii sau niveluri în care profesorii pot diferenția instrucțiunile:

Conținut: aflați ce au nevoie elevii să învețe și ce resurse îi vor ajuta;
Proces: activități care îi ajută pe elevi să înțeleagă ceea ce învață;
Produs: o modalitate prin care elevii arate ce știu.

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 2 dintre toate cele indicate de profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

1. Rezultate variabile;
2. Reflecție și stabilirea obiectivelor;
3. Resurse digitale.

REZULTATE VARIABILE

OBIECTIVUL #2- METODA #1

În loc să stabilească o sarcină cu un singur rezultat sau cu un răspuns „corect”, adoptarea unei abordări mai interpretative la un exercițiu oferă cursanților flexibilitatea de a ajunge la un rezultat mai personalizat.

Elevii cu abilități diferite vor atinge rezultate care se potrivesc nivelului lor de înțelegere și învățare. Dacă o direcție clară și un set de reguli sunt formalizate înainte de stabilirea sarcinii, poate fi evitat riscul ca elevii cu abilități reduse care vizează prea scăzut.

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
11 Documentarea progresului meu 14-15 Discipline practice, suport Flexibil (F)

 

„Elevii cu nevoi educaționale speciale aleg ce exerciții urmează să facă printre obiectivele de învățare superioară.”

„… Obiectivele individuale pot fi diferite pentru fiecare elev, am o serie de obiective comune de grup pe care vreau să le ating și cu elevii mei”

„Lucrați cu obiective individuale și de clasă și implementați faza de evaluare în fiecare lecție, învățarea orientată spre acțiune cu elevii mai mari pe subiecte legate de viață: orientare în carieră, viitor etc.”

Profesorii spun:

REFLECȚIE ȘI STABILIREA DE OBIECTIVE

OBIECTIVUL #2 – METODA #2

Este esențial să lăsați elevii să reflecte asupra lecțiilor importante și să vă stabiliți obiective pentru învățarea ulterioară în punctele prestabilite ale anului.

În acești pași, profesorii ar trebui să ceară cursanților să scrie despre subiectele preferate, precum și despre cele mai interesante concepte și informații pe care le-au învățat.

De asemenea, aceștia ar trebui să identifice abilitățile care trebuie îmbunătățite și subiectele de explorat. Pe baza rezultatelor, profesorii pot viza lecții pentru a ajuta la îndeplinirea acestor obiective.

De exemplu, dacă cea mai mare parte a cursanților discută despre un anumit aspect al curriculumului științific, profesorii pot proiecta mai multe activități în jurul lui.

 

Activities

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
22 Harta carierei 16-19 Toate disciplinele, suport Scurt (S)

 

 

„Am un elev cu probleme sociale și emoționale grave; Tind să iau în prealabil acorduri cu ea cu privire la ce îi place să facă într-un grup și ce nu. „

„O fată certificată din clasa mea urma un program diferențiat la toate subiectele, inclusiv limba engleză. Am profitat de faptul că unul dintre părinții ei este un nativ englez și, astfel, că fetița are abilități lingvistice bune, am decis să-i modific programul în subiectul meu – engleza. Acum, că fata respectă un program cu obiective minime, este mult mai motivată și interacționează mai mult cu restul clasei. De asemenea, este mai autonomă în ceea ce privește învățarea, deoarece este mai curios de subiect și a devenit un exemplu de urmat și pentru colegii săi. „

„Am avut un elev cu mai multe deficiențe de învățare, dar cu abilități muzicale deosebite. În acest caz, am stabilit o cale de învățare concentrându-ne aproape complet pe muzică. Pornind de la aceasta, el ar putea dezvolta ulterior alte competențe. ”

„Am avut un copil cu handicap cu un deficit cognitiv și un comportament foarte provocator-opozant grav. În acest caz, am activat un laborator de bucătărie personalizat care permite lucrul în mai multe domenii:

– Căutarea săptămânală a unei rețete pentru a dezvolta abilități de scriere și citire;
– Organizarea autonomă a alimentației pentru o rețetă;
– Realizarea unei retete;
-Confruntarea finală cu un profesor și un educator cu privire la dificultățile și problemele emergente. „

 

Profesorii spun:

RESURSE DIGITALE

OBIECTIVUL #2 – METODA #3

Folosind instrumente interactive și aplicații digitale, clasele cu abilități mixte au ocazia de a aborda un subiect sau altul din diferite puncte de vedere.

În unele cazuri, utilizarea resurselor digitale poate evidenția, de asemenea, o abilitate sau pasiune a elevilor cu o capacitate academică mai redusă, în timp ce alții ar putea lucra mai eficient cu resurse și instrumente netradiționale. Această metodă de diferențiere permite utilizarea diferitelor materiale, platforme și instrumente pentru a  obține aceleași rezultate ale învățării și a oferi elevilor încredere în abilitățile lor digitale.

 

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
18 Jocuri științifice 14-19 Științe Scurt (S)

 

„… Portofoliu digital; elevii își formulează propria întrebare de învățare unde caută răspunsuri pe parcursul lecțiilor. Își pot alege întrebarea de învățare care le crește motivația ”

Folosind instrumente digitale precum Kahoot, îi ajutăm pe elevi să ia propriile decizii în procesul de învățare în timp ce se distrează.”

„Site-ul web Phet.colorado oferă o serie de simulări și jocuri serioase pe diferite subiecte, în care profesorii sau elevii trebuie să interacționeze modificând, mutând, adăugând și schimbând unele elemente ale situației …”

„Folosesc diferite aplicații text prin platforma Moodle.”

Profesorii spun:

Obiectivul #3: metode de învățare prin cooperare

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări din UE au fost întrebați:

„Puteți furniza câteva exemple despre modul în care facilitați abordările de învățare prin cooperare?”.

Răspunsurile colectate arată următoarea situație.

Belgia: conform datelor colectate, se pare că profesorii nu folosesc multe abordări de învățare prin cooperare în clasele lor, puțini profesori investesc timp în asta. Abordările menționate în chestionare sunt limitate la șase.

Italia: majoritatea profesorilor facilitează abordările de învățare prin cooperare cu elevii lor. Doar 4 profesori din 56 nu au reflectat motivația pentru acest tip de abordare a învățării.

Spania: aproape toți profesorii care au participat la acest chestionar facilitează abordările de învățare prin cooperare cu elevii lor.

Germania: profesorii intervievați utilizează mai multe abordări de învățare prin cooperare în clasele lor. Abordările menționate pot fi organizate în șapte categorii.

România: conform datelor, patru răspunsuri pentru facilitarea învățării prin cooperare au fost identificate în răspunsurile profesorilor.

Ce fac profesorii din 5 țări UE:

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 3 dintre toate cele indicate de profesori in IO1 „All-In Identikit”  sunt:

1. Lucru pe grupe
2. Metoda proiectului
3. Clasa inversată
4.  Sarcini și roluri atribuite
5.  Oferă spațiu

LUCRU PE GRUPE

OBIECTIVUL #3- METODA #1

învățarea prin cooperare este un termen larg care cuprinde o serie de metodologii diferite de predare și învățare.

În general, lucrul în grup oferă cadrelor didactice posibilitatea de a evalua abilitățile sociale pe lângă învățarea noțiunilor sau a abilităților specifice unei anumite materii.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale învățării prin cooperare este componența grupurilor prin criterii stabilite și definirea specifică a rolurilor atribuite elevilor. O condiție necesară pentru o lucrare structurată este, de fapt, interdependența pozitivă care nu necesită doar atitudinea elevilor – care este obiectul evaluării -, ci și activitatea anterioară a profesorului.

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
5 Acționând împotriva bătăușilor 11-15 Științe sociale

Lung (L)

 

 

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
12 Cooperare la lucru 14-15 Științe Lung (L)

 

„…lucru de grup. Elevii trebuie să-și spună reciproc ce au citit (deci nu trebuie să citească ambele texte, ci unul dintre ele și apoi aud informațiile de la celălalt elev) sau când cercetează informații despre un oraș, toți cercetează diferite lucruri apoi își explică unul altuia ”

„Folosesc metoda think-pair-share și puzzle-ul de grup.”

„Odată ce găsesc împărțirea corectă a clasei în grupuri eterogene (dar nu cele ostile), încerc să le fac stabile pentru toată dezvoltarea prelegerii sau când obiectivul didactic este atins. Pe baza competențelor de stimulare a participării, fiecare elev are un rol complementar și interconectat cu ceilalți, astfel încât fiecare să simtă că este esențial pentru atingerea scopului. Nimeni nu trebuie să se simtă marginalizat. ”

„Este important să se stabilească criteriile de grupare ținând cont de gen, prietenii, nivelul de abilitate într-o zonă dată, diferite jocuri etc. și mărimea grupului (între 2 și 6 copii).”

Profesorii spun:

METODA PROIECTULUI

OBIECTIVUL #3- METODA #2

PMetoda proiectului este o metodă care favorizează idei și posibilități noi. Prin intermediul acesteia, elevii pot obține rezultate mai rapide, pot dezvolta mai multă creativitate și o gândire critică mai profundă.

Munca în proiect realizată în grup stârnește curiozitatea și dezvoltă un spirit competitiv în rândul elevilor. Învățarea este un proces activ de investigare și creare bazat pe interesul, curiozitatea și experiența elevilor și ar trebui să conducă la perspective, cunoștințe și abilități extinse.

Cel mai important aspect inovator al învățării bazate pe proiect este schimbarea accentului de la predare la învățare. În consecință, sarcina profesorului este modificată de la transferul cunoștințelor în facilitarea învățării.

Activități

# Denumire Age Taching field  Durata
23 Clasa mea la Bienală 16-19 Discipline practice Lung (L)

 

„… Elevii lucrează deseori la proiecte în grup. Se presupune că vor prezenta rezultatele activității lor prin diferite modalități pe care sunt liberi să le aleagă ”

„De obicei, concursurile se referă la idei privind reamenajarea zonelor urbane: elevii pot folosi metodologia de prezentare pe care o preferă (planșe de desen, afișe, videoclipuri, etc …). În atelierele „șantierului”, grupurile de elevi sunt invitați să creeze produse mici (de la proiectare la realizare practică), folosind diverse materiale reciclate sau, dacă este necesar, să producă beton pentru construcția lateralelor sau a altor elemente de construcție simple din interiorul școlii. zonă.

„Un exemplu este elaborarea de videoclipuri pentru a explica modul în care au fabricat o mașină electrică mică în domeniul tehnologiei.”

„De exemplu: Proiectul„ Divina Commedia ”. Având în vedere un text simplificat, un grup mic trebuie să recreeze scena descrisă de imagini, folosind motoarele de căutare web. „

Profesorii spun:

CLASA INVERSATĂ

OBIECTIVUL #3- METHOD #3

Clasa inversată este o abordare pedagogică în care noțiunea convențională a învățării bazate pe clasă este inversată, astfel încât elevii sunt introduși în materialul de învățare înainte de oră, timpul din clasă fiind apoi utilizat pentru aprofundarea înțelegerii prin discuții între colegi și activități de rezolvare a problemelor, facilitate. de către profesori.

În modelul de clasă inversată, ceea se face în mod normal în clasă și ceea ce se dă în mod obișnuit  ca temă pentru acasă sunt comutate sau inversate. În loc ca elevii să asculte o prelegere despre, de exemplu, gravitația în clasă și apoi să meargă acasă să lucreze la un set de probleme alocate, citesc materiale și vizualizează videoclipuri despre gravitație înainte de a veni la oră și apoi se angajează în clasă în învățarea activă folosind cazuri, studii, jocuri, simulări sau experimente.

Atunci când se angajează în această metodă, profesorii trebuie să structureze subiectul studiului pentru a preveni elevii să se piardă în ce trebuie să caute / să studieze. Activitățile preliminare, cum ar fi o discuție despre ceea ce înseamnă să fii responsabil cu propria învățare, este necesară în coordonare cu părinții, în special pentru elevii mai tineri, pentru a evita influența și ajutorul la domiciliu.

Atunci când implementați metoda clasa inversată, este util să împărțiți subiectul în subteme și să distribuiți lucrările de cercetare în grupuri mici. În realizarea muncii, elevii trebuie să fie conștienți că sunt responsabili pentru informațiile pe care le caută, prin urmare, sunt responsabili pentru propriul proces de învățare.

 

Am experimentat situații de învățare prin cooperare și clasa inversată. Elevii au fost împărțiți în grupuri de 4 și au lucrat acasă la diferite subiecte care nu au fost explicate anterior de către profesor (trebuiau să le expună pentru prima dată la restul clasei). „

„Folosesc clasa inversată. Le dau elevilor anumite misiuni în avans pentru a le face acasă. De exemplu: vizionați un film, parcurgeți în prealabil o bucată din subiect, în acest fel există mai mult timp pentru a merge mai adânc în lecție. Observi că elevii încep să pună întrebări într-un mod mult mai concentrat și vin cu adevărat să învețe. ”

„Lucrează în grupuri mici și folosește tehnici inversate.”

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
 13 Flipped EU 14-15 Științe sociale Flexibil (F)

 

ROLURI ȘI SARCINI ATRIBUITE

OBIECTIVUL #3- METODA #4

Alocarea sarcinilor și rolurilor este foarte importantă atunci când se practică învățarea cooperativă. Învățarea cooperativă este similară cu distribuția și echipajul unei producții de teatru, deoarece cooperarea implică interdependență: rolurile și responsabilitățile sunt clar definite, dar deschise pentru negociere. Această metodă de colaborare aduce cu sine un puternic sentiment de responsabilitate.

O structură tipică de învățare cooperativă include:

 1. activitățile care sunt structurate cu fiecare elev care a atribuit un rol specific (structurat de profesor);
 2. profesorii furnizează informații pentru ca elevii să citească și să analizeze (sau să le anunțe unde pot fi găsite aceste informații);
 3. profesorii observă, ascultă și intervin acolo unde este necesar;
 4. elevii depun lucrări la sfârșitul lecției pentru evaluare / evaluare;
 5. succesul grupului depinde de eforturile tuturor celor implicați.

Din această cauză, este important să aveți sarcini și roluri alocate în mod clar. Mai mult, profesorii trebuie să țină cont de o serie de caracteristici specifice metodei. Elevii participă activ și pot învăța diverse abilități, cum ar fi soluționarea conflictelor, negocierea opiniei lor și respectarea rolurilor atribuite.

Proiectul / întrebarea / problema ar trebui să fie suficient de provocatoare și de interes pentru cursanți. Obiectivele trebuie să fie clar definite și utilizate ca ghid; accesul la internet și instrumentele de cercetare, cum ar fi WWW, trebuie să fie disponibile. În acest proces de învățare, profesorul intervine atunci când este necesar

„Acorduri clare cu privire la rolul și sarcinile pe care fiecare elev le are în activitatea de grup. Acestea nu sunt evaluate doar asupra sarcinilor, ci și a cooperării și procesului. ”

„Lucru în echipă în care fiecare are o funcție. Echipa trebuie să se autoregleze. Profesorul intervine cât mai puțin. Grupurile sunt create la întâmplare, astfel încât învață să lucreze cu alți colegi de clasă, mai degrabă decât să își aleagă prietenii. Aceasta mi-a permis să observ o îmbunătățire a relațiilor cu colegii de clasă. ”

„Încerc să stabilesc sarcinile pentru grup, astfel încât toată lumea trebuie să participe pentru a obține rezultatul grupului.”

„Lucrul în grup cu obiective semnificative. Sarcini care necesită multă muncă, roluri clare și programe. Lucrări în stații, acorduri în echipă cu colegi de specialitate. ”

Profesorii spun:

Activities

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
 19 Roluri in clasă 14-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Name Vârsta Domeniu de predare Durata
 20 Sisteme de asistență incluzive 14-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

# Name Age Taching field  Length
 24 Evaluare comună 16-19 Toate disciplinele Scurt (S)

 

OFERĂ SPAȚIU

OBIECTIVUL #3- METODA #5

Învățarea prin cooperare se bazează pe principiile interdependenței pozitive, responsabilității individuale, formării și dezvoltării capacităților sociale. Aspectul social al învățării prin cooperare implică faptul că spațiul, ca structură a relației personale, joacă un rol important în procesul de învățare.

Profesorii pot promova interacțiunea față în față implicând contactul direct cu partenerul de lucru prin rearanjarea clasei sau a altor zone școlare. În acest sens, se pot crea grupuri mici de interacțiune în care elevii se încurajează și se ajută reciproc. Sarcinile sunt împărțite între membrii grupului și sunt reflectate modul în care sarcinile trebuie rezolvate de fiecare membru în parte și de grupul colectiv.

Profesorul observă, ascultă, ia parte la activitate și asistă la nevoie.

„Diferite săli de lucru, materiale diferite.”

„Diferențierea spațială joacă un rol important, deoarece facilitează învățarea în grup și în partener.”

„Designul interior și managementul adecvat al sălii de clasă pot încuraja învățarea în cooperare, carduri de experți pentru persoanele care așteaptă (de exemplu la stația de autobuz).”

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Age

Domeniu de predare

Durata
 6 Târguri în clasă 11-15 Științe umaniste Scurt (S)

 

Obiectivul #4: elevii se ajută reciproc

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări din UE au fost întrebați:

„Folosești învățarea prin cooperare prin care elevii se ajută reciproc în moduri diferite, inclusiv tutoratul de la egal la egal, în cadrul grupărilor flexibile de elevi?”.

Răspunsurile colectate arată următoarea situație.

Belgia: aproape două treimi din cei 36 de profesori implicați folosesc învățarea prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări flexibile.

Italia: majoritatea celor 56 de profesori implicați folosesc învățarea prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări flexibile.

Spania: mai mult de două treimi din cei 22 de profesori implicați folosesc învățarea prin cooperare  unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări flexibile.

Germania: aproape toți profesorii care au participat la acest chestionar folosesc învățarea prin cooperare, inclusiv tutoratul de la egal la nivelul grupurilor de elevi.

România: majoritatea celor 34 de profesori implicați folosesc învățarea prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări flexibile.

Ce fac profesorii din 5 țări UE:

Metoda selectată pentru obiectivul # 4 dintre toate cele indicate de profesorii din IO1 „All-In Identikit” este:

1. Instruire de la egal la egal

TUTORAT ȘI COACHING DE LA EGAL LA EGAL

OBIECTIVUL #4- METODA #1

Colegii joacă mai multe roluri în susținerea și învățarea reciprocă – o relație socială „naturală” pe care profesorii ar trebui să o valorifice. Tutoratul de la egal la egal se referă la situațiile în care un elev („tutore”) oferă o experiență de învățare altui elev („tutee”), sub supravegherea profesorului.

Uneori sunt menționate ca instrucțiuni mediate de la egal, strategii de învățare asistată de la egal (PALS), tutorat de la nivelul întregii clase, lectură în pereche și îndrumare de la egal la egal.

Ca strategie, aceasta este strâns legată de  predarea prin cooperare în grup.

Activități

# Denumire Age Domeniu de predare Durata
25 Tutorat și coaching de la egal la egal în grup 16-19 Discipline practice Scurt (S)

 

„Am niveluri variabile de competență lingvistică. Așa că mă asigur că am elevi buni cu cei mai slabi să se ajute reciproc. ”

„… Lăsați elevii să lucreze împreună, lăsați-i să învețe unii de la alții, să vadă talentele altora și să-i numească pentru a obține un rezultat final mai bun. Chiar dacă procesul de colaborare este dificil, elevii pot învăța multe din el … „

„Când unul dintre membrii grupului nu înțelege ceva, înainte de a mă întreba, trebuie să-i întrebe pe colegii lor.”

„Explicarea metodelor de calcul în procedurile scrise de calcul de către colegii de clasă.”

Profesorii spun:

Obiectivul #5: abordări pozitive ale managementului comportamentului

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări din UE au fost întrebați:

„Implementați abordări pozitive de gestionare a comportamentului care susțin dezvoltarea socială și interacțiunile elevului?”

Răspunsurile colectate arată următoarea situație.

Majoritatea cadrelor didactice care au completat chestionarul în cele 5 țări partenere implementează abordări pozitive de gestionare a comportamentului care susțin dezvoltarea socială și interacțiunile elevilor lor: în Belgia procentul este de 64,9%, în Italia 75%, în Germania 95%, în Spania 86,4 % și în România 92%

Cele mai proeminente abordări sunt:

 • momentele de reflecție;
 •  atmosfera clasei pozitive;
 • încurajare;
 • părere;
 • acorduri / reguli de clasă;
 • sistem de recompensare;
 • tehnici de comunicare;
 • activități de team building.

 

Ce fac profesorii din 5 țări UE

Metodele selectate pentru obiectivul # 5 dintre toate cele indicate de profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

1. Tehnici de comunicare
2. Activități de team building

TEHNICI DE COMUNICARE

OBIECTIVUL #5- METODA #1

Comunicarea este o abilitate importantă pentru fiecare elev de a stăpâni.

Rolul profesorului este esențial în ajutorarea și îndrumarea cursanților pentru îmbunătățirea acestei abilități.

Îmbunătățirea abilităților de comunicare a cursanților prin provocarea lor de a gândi critic, de a asculta activ și de a lucra împreună poate duce la construirea de vorbitori și scriitori mai buni în viitor.

Tehnicile de comunicare utilizate de profesori în general includ:

 • promovarea prezentărilor în grup / individuale,
 •  dezbateri și clase de conversație,
 • pune întrebări deschise, folosesc sarcini și activități care încurajează gândirea critică,
 •  oferă oportunități de învățare reflective etc.

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
26 Specimen pentru o tablă de șah 16-19 Discipline practice Lung (L)

 

„În clasă experimentăm câteva tehnici de comunicare: ascultare, empatie, înțelegere, suspendarea judecății, oferind valoare gândurilor personale.”

„La prânz, invit o fată să stea la masa colegilor de clasă: prânzul este un moment educativ, care stimulează abilitățile comunicative. Sugerez subiecte pentru a discuta, cum ar fi modul în care sunt pregătite mesele sau punând întrebări suplimentare cu privire la activitățile de laborator terminate.

„Vă rugăm să comentați lucrările colegului de clasă, începând cu comentarii menite să ofere valoare lucrului colegului de clasă:„ În munca dvs. am apreciat cu adevărat… ”(expresie de curtoazie).”

„Încerc să favorizez comunicarea interactivă între elevi, astfel încât aceștia să nu aibă roluri pasive, dar să poată fi proactivi în învățarea lor.”

Profesorii spun:

ACTIVITĂȚI DE TEAM BUILDING

OBIECTIVUL #5 – METODA #2

Construirea de echipe permite elevilor să lucreze împreună în situații sociale, la fel cum ar face în viața de zi cu zi sau în viitor, la locul de muncă.

Construirea echipei îi provoacă pe elevii să rezolve probleme și să execute activități cu alții. Elevii învață cum să fie responsabili și încrezători. Construirea echipei constă adesea din două părți pentru fiecare provocare sau activitate: există activitatea inițială și apoi este timp pentru reflecție.

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
7 Creativitate de neoprit 11-15 Toate disciplinele Scurt (S)

 

„Implic elevii în activități de team building care favorizează interacțiunea dintre toți elevii. În opinia mea, să știi să lucrezi și să te comporti într-un grup reprezintă o abilitate socială fundamentală pe care elevii o vor implementa în fiecare parte a rutinei lor profesionale și de zi cu zi ”.

„Propun activități de team building pentru a încuraja interacțiunile dintre elevi. A ști cum să lucrezi în grup este o abilitate fundamentală fundamentală pe care o putem folosi în orice domeniu al vieții personale și profesionale.”

Profesorii spun:

Obiectivul #6: predare incluzivă

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 țări UE au fost întrebați:

 „Care sunt unele metode eficiente de predare incluzivă pe care le utilizați cu elevii dvs.? Puteți lucra pe una sau două metode? ”.

Răspunsurile colectate arată că toți profesorii din cele 5 țări implicate oferă mai multe metode de predare incluzivă pe care le folosesc împreună cu elevii lor în clasă.

Ce fac profesorii din 5 țări UE:

Metodele selectate pentru obiectivul # 6 dintre toate cele indicate de profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

 

1. Predare prin cooperare in grup
2. Turul galeriei
3. Gândește – împerechează – împărtășește

PREDARE PRIN COOPERARE ÎN GRUP

OBIECTIVUL #6 – METODA #1

Această metodă poate fi rezumată ca „Ajutați elevii să învețe unul de la altul”.

Predarea de grup cooperatist, denumită uneori învățare cooperativă, implică elevii care lucrează împreună în grupuri mici de învățare, ajutându-se reciproc să îndeplinească sarcini individuale și de grup.

Este o strategie deosebit de eficientă pentru învățarea cursanților cu nevoi educaționale speciale, în special în grupuri cu capacitate mixtă.

Activități

# Denumire Age Domeniu de predare Durata
8 Citire-scriere si cărți audio 11-15 Științe umaniste Flexibil (F)

 

# Name Vârsta Domeniu de predare Durata
14 Învățare bazată pe probleme în grup 16-19 Scientific subjects Scurt (S)

 

„Elevii învață unii de la alții și se susțin reciproc.”

„Cred că învățarea prin cooperare este deosebit de eficientă, deoarece are un impact asupra motivației, asupra abilităților relaționale și asupra cetățeniei. Mai mult, utilizarea diferitelor canale de comunicare favorizează diferite stiluri de învățare. „

„Încerc să transmit elevilor mei importanța respectării ritmului de lucru al fiecăruia. Dă-le diferite activități adaptate abilităților lor. ”

„Rulmenți cu bile: toată lumea face schimb de idei, învățând împreună. Învățarea prin cooperare, elevii vorbesc. ”

Profesorii spun:

„Discutați cu participanții: le-a fost ușor sau dificil să transmită sau să primească mesajul, care au fost factorii care au împiedicat sau au facilitat transmiterea mesajului, ce metode eficiente sunt pentru a transmite un mesaj etc.”

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
9 Concurs de fotografie 11-19 Științe umaniste Scurt (S)

 

TURUL GALERIEI

OBIECTIV #6 – METODA #2

Elevii lucrează în grupuri mici (3 sau 4 persoane) la o problemă sau o sarcină care are ca rezultat un produs final. Produsul este prezentat pe o bucată de hârtie sau folosind un alt format care poate fi expus în clasă, ca și cum ar fi o galerie de artă.

După expunere, fiecare grup examinează cu atenție produsele celorlalte grupuri. Acest lucru se poate face în două moduri: un grup primește feedback de la restul clasei; sau fiecare grup își schimbă produsele cu un altul. Diferitele grupuri furnizează feedback, comentarii și pot solicita clarificări atunci când este necesar, notându-le pe post-it sau oral.

La sfârșitul turului de galerie, grupurile pot oferi răspunsuri și clarificări sau pot include idei noi în produsele lor.

G NDEȘTE-ÎMPERECHEAZĂ-ÎMPĂRTĂȘEȘTE

OBIECTIV #6- METODA #3

Aceasta este o strategie de discuție cooperativă care include trei etape de acțiune, în care elevii vorbesc despre conținut și discută idei înainte de a le împărtăși cu întregul grup. Metoda prezintă elementele „timpului de gândire” și „interacțiunii cu colegul”, două caracteristici importante ale învățării prin cooperare. Scopul metodei „Think – Pair – Share” este de a ajuta elevii să proceseze informațiile și să își dezvolte abilitățile de comunicare și procesele de gândire.

Prin această strategie, profesorul:

 1. pune o întrebare deschisă sau ridică o problemă;
 2. oferă elevilor un minut sau două să se gândească la răspuns;
 3. grupează elevii în perechi pentru a discuta răspunsurile și a-și împărtăși ideile;
 4. oferă elevilor posibilitatea de a împărtăși răspunsurile lor cu un grup mic sau cu întreaga clasă.

Deoarece elevii au timp să se gândească la răspuns, apoi să-l comunice unui coleg de clasă și să aibă o perspectivă diferită, pot fi mai dispuși și mai puțin nerăbdători să împărtășească răspunsul lor cu un grup mai mare.

Această metodă le oferă, de asemenea, timp pentru a-și schimba răspunsul dacă este necesar și reduce frica de a da un răspuns „greșit”.

„Toți elevii trebuie să gândească și să reflecteze pe un subiect pe cont propriu. Li se cere să se întrebe despre mai multe posibilități și să caute noi informații despre acesta. În cele din urmă, trebuie să-și împărtășească gândurile / reflecțiile în perechi cu celălalt; acest lucru ajută la dezvoltarea abilităților lor de comunicare. „

Profesorii spun:

Activități

# Denumire Vârsta Domeniu de predare Durata
15 Spații de comunicare 14-15 Toate disciplinele Scurt (S)

 

RASFOITI ALL-IN TEACHER KIT!